Koupíme si rezervaci?

Nedávno mě zaujala jedna věta, co padla v pořadu České Televize Na větvi. Pronesl jí jeden z majitelů firmy vlastnící velké množství jihočeských rybníků v rozhovoru týkajícího se vybagrování jednoho ze zarostlých rybníků. Přesné znění si již nepamatuji, ale přibližně to bylo takto: "Nevidím důvod, proč bych si měl vydržovat na svém majetku nějakou rezervaci. Majetek je od toho, aby mi vydělával."

Na jednu stranu má samozřejmě pravdu. Potíž je v tom, že různé rezervace, mokřady, remízky a podobná zákoutí jsou životně důležitá pro velké množství rostlin a živočichů. A zároveň, že v dnešní době každé území někomu patří. S tímto přístupem by veškeré pozemky měly vydělávat. Je mi jasné, že to je problém vůbec systému, kdy hlavní je majetek a zisk a že se to nezmění. Ale co s tím? Takto to přeci dál nejde. Samozřejmě, že mě ihned napadlo vykupování půdy nadšenci či organizacemi právě za účelem ochrany. Občas se něco takového objeví, ale jsou to spíše vzácnosti. Trochu mě ta myšlenka připomíná OpenSource hnutí v softwarovém průmyslu přenesené do obchodu s realitami.

Bohužel to není tak snadné. V prvé řadě by to chtělo odborníky, kteří by dokázali navrhnout vhodná území a způsoby vytvoření a ochrany a silnou osobnost s organizačními schopnostmi. V druhé řadě sehnat finance na vlastní pozemky. To by se ale dalo řešit sponzorskými dary. Větší problém bych viděl ve vlastním fungování:

  • Jak zajistit transparentnost financování?
  • Jak zajistit zneužití? Například aby se nedaly takto koupené pozemky použít na něco jiného. Dovedu si docela snadno představit situaci, kdy si zájemce o pozemek najme řadu lidí, kteří jsou do takové organizace přijati a následně přehlasují zbytek, aby se změnila pravidla. Po právní stránce by to bylo čisté.
  • Stejně tak si dokáži představit sabotáž, kdy se například na přítoku do mokřadu stane havárie a celou takovou lokalitu zabije. Proti tomu není ochrana a je velmi snadné a levné takto sabotovat delší dobu.
  • Jak se bránit před vyvlastněním a vůbec před státní správou? Jak víme, právě přírodní území jsou populární pro velké stavby, neboť u nich není tak velký odpor veřejnosti - myšleno ve srovnání stavby poblíž sídel. V případě vyvlastnění není obrana a finance se dávají podle odhadní ceny. Ta se odvíjí od tržní. Třeba mokřad není zrovna tržně atraktivní, takže cena je minimální. Tím pádem by byly vybrané prostředky na koupi takového pozemku pryč a prakticky bez náhrady, stejně jako v předchozím případě.

Těch problémů může nastat samozřejmě mnohem víc. Přesto by mě zajímalo, jestli by takový projekt ve velkém měl šanci na úspěch. Bylo by to docela fajn, protože běžná ochrana zcela selhává...

 

Jméno
Text