Ekologické ohlédnutí 2

Nedávno jsem se vrátil k některým ekologickým kauzám, které se odehrávaly v loňském roce. Podívejme se, jaký je vývoj u dalších sporných projektů. Popis jednotlivých kauz najdete v Ekologickém rozcestníku.

Spalovna Opatovice
Budoucnost tohoto projektu je v současné době nejistá. Pardubický kraj její výstavbu stále prosazuje i přes silný odpor okolních obcí i nedalekého Hradce Králové. V prosinci se ale podařilo získat podpisy přibližně 40 % občanů Opatovic pod výzvu na uspořádání referenda. O referendu by se mělo jednat v polovině ledna, ale na stránkách opatovického úřadu jsem žádné informace nenašel. Očekává se, že by se mělo konat do 15. dubna. Situaci by ale mohla výrazně ovlivnit současná situace okolo nelegálního dovozu odpadu z Německa. Právě to měl být jeden ze zdrojů pro tuto Spalovnu. Jestliže dojde k nějakému výraznému zpřísnění, mohou svou podporu výstavby přehodnotit i někteří současní zastánci.
Opatovice nad Labem čeká kvůli spalovně odpadů referendum

 

Přehrady na Jizeře
Podobně jako u většiny sporných projektů je velmi obtížné získat nějaké informace. V současné době je klid a prakticky nic se nezměnilo. Pouze tiskem proběhlo pár informací o dalších vytipovaných místech pro stavbu přehrad. Mělo by se jednat o následující nádrže:

  • Soustava přehrad Vilémov a Paseky na Jizeře
  • Rýžoviště na Mumlavě
  • Bílý potok a Šindelův Důl na Smědé
  • Dolní Štěpanice na Jizerce
  • Karlov na Jizeře
  • Lužec na Sloupském potoce
  • Peklo na Pekelském potoce
  • Raspenava na Sloupském potoce

Dá se očekávat, že všechny postavené určitě nebudou. Ostatně mám takový pocit, že v tom případě by v Jizerkách a Krkonoších byla hustota vodních ploch podobná jako v Jižních Čechách. Může se ale jednat o taktiku, kdy z mnoha projektů se alespoň jeden podaří prosadit. Nejpravděpodobnější se v současné době jeví výstavba soustavy přehrad u Vilémova a přehrada Lužec. Rozhodnout by se mělo v nejbližších letech, protože do roku 2009 musí být hotov nový plán povodí. Ministerstvo zemědělství se snaží prosadit plány do územního plánu Libereckého kraje. I kdyby se nakonec nestavělo, znamenalo by to v dotčených oblastech zastavení veškerých investic a znehodnocení pozemků. Na připojené mapce jsou modře vyznačena místa s plánovanou výstavbou (bohužel nemám zákres všech vodních ploch, proto jsou některé označeny pouze kroužky).
Změní se Jizerské hory na Hory přehrad?
Nová přehrada v Krkonoších?

 

Jezy na dolním Labi
Vše nasvědčuje tomu, že se na dolním Labi stavět bude a to přes to, že argumenty pro stavbu jsou velmi pochybné a navíc německá strana stavby odmítá, takže u nich se splavnost měnit nebude (takže lodě nebudou končit v Ústí, ale v Děčíně...). Zatím to ale vypadá, že k určité změně přeci jen dojde. Po neúspěšném pokusu o prosazení neústavního zákona, který by stavby prohlásil za státní zájem, Ministerstvo dopravy začalo ustupovat od svého požadavku. Nebudou se ale stavět původně plánované dva jezy, ale pouze jeden, což má již širší politickou podporu. Čí je to vítěztví nebo prohra ponechám na vás. Řada lidí ale upozorňuje na to, že se může jednat o taktiku salámové metody a že se po postavení jednoho začne jednat i o druhém...
Jez na Labi zaplatí EU
Jez na Labi je dopravně zbytečný
Stavbu jezů na Labi nelze zákonem označit za státní zájem

 

Plavební kanál Dunaj - Odra - Labe
Tento projekt je opravdu dlouhodobý, není to záležitost několika let. Proto se ani nedá očekávat, že se něco radikálně změní za pár měsiců. Takže zatím ticho po pěšině.
Stát už roky řeší, jak spojit řeky

 

Jméno
Text